Maak uw gift over op Triodos bankrekeningnummer: 
IBAN: NL04TRIO0390523712 ten name van Bobsjoke Stichting te Utrecht.

Voor onze financiële middelen zijn we afhankelijk van de bijdragen van donateurs, sponsors en verkopen.
De Bobsjoke stichting wil investeren in website en programmaverbetering.
Bijdragen van particulieren of bedrijven zijn dus van harte welkom.

De Bobsjoke stichting is erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie neem contact op met info@bobsjoke.nl

Verheerlijk je woonkamer met één van deze unieke schilderijen.
Deze handgeschilderde acrylverf schilderijen zijn bij Bobsjoke te koop.

  

        

 

Log in
Username:

Password: